Mahou Shoujo no Kareinaru Yosei ; 魔法少女のカレイなる余生 ; 魔法少女的华丽余生
Author(s)
Genre(s)