Yuzu no Dobutsu Karte ; Yuzu no Dōbutsu Karte ~Kochira Wan Nyan Dōbutsu Byōin~ ; ゆずのどうぶつカルテ
Author(s)
Genre(s)